I samarbeid med SealTech AS har vi utviklet en egenprodusert impregnering til belegningsstein. Denne har vi benyttet for sealing av både private gårdsplasser og offentlige anlegg siden 1999. Selvom belegnignsstein har lang teknisk levetid, vil overflaten brytes ned av daglig slitasje.

Med SealTech Sealing forblir arealet nytt:

  • Arealet beholder sitt utseende år etter år
  • Benyttes på alle typer belegningsstein
  • Tåler salt og hindrer forvitring
  • Finstoffet i overflaten beholdes
  • Enklere fjerning av is og snø
  • Tåler olje- og dieselsøl ved at det ikke setter flekker

For å kunne dokumentere effekten av SealTech Sealing den blitt testet av Sintef.

SealTech Sealing vil beskytte belegningssteinen mot forvitring. Finstoffene i overflaten beholder og dekket vil sitt utseende år etter år.