Har gårdsplassen din begynt å få setninger/svanker? Har du en eldre gårdsplass som er mosegrodd og trenger rengjøring?
Vi utfører rehabilitering av eldre gårdsplasser med oppretting av setningsskader, dyprengjøring, mosefjerning og impregnering/sealing.

Setningsskader

Etter flere år med påkjenning fra biler og annet kjøretøy, kan grunnen i gårsplassen synke. Med dette oppstår setningsskader/svanker i belegget. Dette kan rettes opp ved å ta opp belegningssteinen på de aktuelle områdene, rette opp grunnarbeidet, legge steinen tilbake og komprimere plassen.

Relaterte
tjenester