Kapasiteten til avløpssystemer klarer ofte ikke håndtere den økende overvannsmengden i byområdene. Permeable dekker er et godt alternativ for lokal drenering av overvann. Belegningssteinen lar vannet passere gjennom overflaten og forhindrer overflateavrenning.

Permeable dekker er et godt alternativ for lokal drenering av overvann.

Belegningssteinen lar vannet passere gjennom overflaten og forhindrer overflateavrenning. Hovedhensikten med permeable dekker:

  • Infiltrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann
  • Fordrøye avrenningstopper for å redusere flomfare
  • Redusere kostnader i overvannsanlegg som sluk, kummer, rør og magasiner
  • Redusere forurensning i vassdrag

Relaterte

tjenester