Impregnering av kaiens overflate utføres på en effektiv måte og er en rimelig og god investering for kaianlegget. Impregneringen vil gi kaianlegget god beskyttelse mot korrosjonsprosesser og rustutvikling.

Egenskaper med Protectosil CIT:

  • Reduserer klorid ionene som starter korrosjons prosessen og rust utviklingen
  • Reduserer korrosjon i armert betong konstruksjoner
  • Rask og enkel påføring som trekker dypt inn i konstruksjonen
  • Vil ikke misfarge eller endre konstruksjonens overflate
  • Er effektiv på karbonatvisert betong
  • Stopper og forhindrer videre karbonatisering og inntrengning av klorider

Produktene Protectosil CIT og Protectosil BHN som vi benytter, leveres av Evonik. Begge produktene er benyttet over hele verdenen til denne type impregnering og har en rekke gode referanseprosjekter. Protectosil SIT gir en langvarig beskyttelse av armert betong ved å aktivt redusere korrosjon samt å stoppe inntrengningen av vannbårene klorider.

Relaterte
tjenester