Vi har lang erfaring med både små og store prosjekter hvor infrastruktur er en viktig del av prosjektene. Naturstein gir et helt unikt preg på slike prosjekter, og løfter området betraktelig.

SL-Stenlegging leverer produkter og utfører:

  • Grunnarbeid
  • VA
  • Granittarbeider
  • Belegg av fortauer
  • Gangbaner
  • Trafikkøyer/sentraløy i rundkjøringer
  • Beplantning
  • Nordbyveien
  • Setting av kantstein

Relaterte

tjenester