Et dekke med naturstein er en stor investering og gir et flott og eksklusivt inntrykk på eiendommen. For å opprettholde den fine uteplassen anbefaler vi å impregnere dekket.
Vi benytter vår egen StoneSeal impregnering som er basert på nanoteknologi og er spesialtilpasset natusteinens struktur og oppbygging.

I forkant av impregneringen rengjør vi dekket med HydroTek høytrykkssystem.

Vi benytter en vanntemperatur rundt 80 grader, tilpasset trykk og en Twister som gir en dyprengjøring i natursteinen.

StoneSeal er en tyntflytende og fargeløs impregnering som er utviklet for å beskytte forskjellige typer naturstein. StoneSeal gir en overflate som er resistent mot olje og vann, og som gjør rengjøringen enklere. StoneSeal er basert på nanoteknologi og er som følge av molekylstørrelsen 100 % diffusjonsåpen.

Relaterte
tjenester