Med belegnigsstein som dekke på godsterminaler og transportsentraler oppnås et kvalitetsdekke med lang teknisk levetid. I tillegg oppnås et estetisk fint inntrykk med praktiske muligheter som eksempelvis å lage kjørelinjer og parkeringsplasser i forskjellige farger.

Fordeler med belegnignsstein på godsterminaler:

  • Estetisk fint utseende
  • Har egenskaper som sikrer god lastfordeling på dekket
  • Lang teknisk levetid
  • Tåler vridningslaster fra tungtransport
  • Enkel tilgang til VA etc.