Belegningsstein gir utemiljøet et flott førsteinntrykk og et teknisk godt dekke. Med maskinell legging av belegningsstein utføres arbeidet hurtig og effektivt slik at man oppnår kortere anleggstid.

Belegningsstein har en rekke fordeler ovenfor asfalt og støpte dekker.

  • Tåler høye aksellaster
  • Har lang teknisk levetid
  • Tåler høye statiske laster som eksempelvis stablede containere
  • Tåler høye vridningslaster som eksempelvis svingende kjøretøy
  • Har uforandret bæreevne ved høye temperaturer
  • Gir enkel tilgang til kabler, VA etc.
  • God drenering, spesielt ved bruk av Permeable
  • Gir variasjonsmuligheter med mønster og farger
  • Impregnering av belegningsstein

For et optimal resultat påføres SealTech Sealing. Da har du et dekke som beholder utseende år etter år. Med SealTech sealing vil belegningssteinen bli motstandsdyktig mot olje, bensin og andre kjemikalier.

Relaterte
tjenester