Flyplasser blir daglig utsatt for stor belastning fra fly som lander og tar av. Flyplassdekker skal være sikret og bygd opp etter krav som settes ut i fra forventet belastning fra ulike flytyper.
Dimensjoneringen av plasser gjøres ut i fra forholdet mellom de dimensjonerende trafikklaster og overbygnings konstruksjonens fasthet og styrke.

Fordeler med belegningsstein på flyplasser:

  • Tåler høye aksellaster
  • God drenering
  • Lang teknisk levetid
  • God bæreevne
  • Miljøvennlig
  • Uforandret bæreevne ved høye temperaturer
  • Muligheter for bruk av Permeable dekker for god drenering av overvann

Vi har deriblant lagt 45 000 kvm. belegningsstein på Ørlandet Hovedflyplass.

Relaterte
tjenester