1|

Rehabilitering gårdsplass

Vi utfører rehabilitering av eldre gårdsplasser med oppretting av setningsskader, dyprengjøring, mosefjerning og impregnering/sealing.

Impregnering belegningsstein

Belegningsstein gir utearealet et flott utseende og gode tekniske egenskaper. Sealing av Bring Fredrikstad

Selv om belegningsstein har lang teknisk levetid vil dekket over tid bli slitt som følge av ytre faktorer som forurensning, trafikk, salting, olje- og dieselsøl. Den fine overflaten til belegningssteinen vil slites bort dersom man ikke impregnerer plassen.

Impregnering naturstein

Et dekke med naturstein er en stor investering og gir et flott og eksklusivt inntrykk på eiendommen. For å opprettholde den fine uteplassen anbefaler vi å impregnere dekket. Vi benytter vår egen StoneSeal impregnering som er basert på nanoteknologi og er spesialtilpasset natusteinens struktur og oppbygging.

Maritime horisontale flater

Impregnering av kaiens overflate utføres på en effektiv måte og er en rimelig og god investering for kaianlegget. Impregneringen vil gi kaianlegget god beskyttelse mot korrosjonsprosesser og rustutvikling.

Antigraffiti

Vi utfører graffitifjerning og påføring av en impregnering som beskytter mot fremtidig graffiti. Vår mikrovoks er en miljøvennlig voks emulsjon som brukes til graffiti beskyttelse på vertikale, mineralske underlag.

Støvbinding

Støvbinding av betongflater. En ubehandlet betongoverflate vil hele sin levetid avgi finstoff og "støv" til sine omgivelser. En overflatebehandlet betongflate vil være permanent støvbundet samt at den vil være 20 til 25 % hardere. Dette gir en vesentlig tettere og mer slitesterk overflate som blir betydelig enklere å vedlikeholde.

Setningsskader

Etter flere år med påkjenning fra biler og annet kjøretøy, kan grunnen i gårsplassen synke. Med dette oppstår setningsskader/svanker i belegget. Dette kan rettes opp ved å ta opp belegningssteinen på de aktuelle områdene, rette opp grunnarbeidet, legge steinen tilbake og komprimere plassen.

Rengjøring

Skitt og smuss samler seg på belegnignssteinen gjennom året. For å friske opp Dyprengjøring med steam

gårdsplassen igjen kan gårdsplassen rengjøres. Vi benytter HydroTek høytrykkssystem som rengjør med 80 graders vanntemperatur og fjerner skitt uten bruk av kjemikalier. Med egne terrassevaskere vil man oppnå dyprengjøring i belegnignssteinen.

Impregnering/sealing

For et optimalt sluttresultat benytter vi vår egen impregnering/sealing. Den sprøytes på gårdsplassen og trekker ned i belegnignssteinen. Sealingen hindrer ytterligere forvitring av belegnignssteinen, hindrer at olje-, dieselsøl trekker ned i steinen og trekker frem fargen i belegningssteinen. Les mer om vår Sealing her.

Våre
referanser