1|

Fordeler belegningsstein

Belegningsstein gir utemiljøet et flott førsteinntrykk og et teknisk godt dekke. Med maskinell legging av belegningsstein utføres arbeidet hurtig og effektivt slik at man oppnår kortere anleggstid. I tillegg til det estetiske har belegningsstein en rekke fordeler ovenfor asfalt og støpte dekker.

Godsterminal

Med belegnigsstein som dekke på godsterminaler og transportsentraler oppnås et kvalitetsdekke med lang teknisk levetid. I tillegg oppnås et estetisk fint inntrykk med praktiske muligheter som eksempelvis å lage kjørelinjer og parkeringsplasser i forskjellige farger.

Havnearealer

Som dekke på havnearealer er belegningsstein godt egnet ettersom dette gir en jevn fordeling av belastningen. Et eksempel er containere med containerføtter som har et høyt kontakttrykk hvor vekten fordeles på fire containerføtter.

Flyplass

Flyplassdekker skal være sikret og bygd opp etter krav som settes ut i fra forventet belastning fra ulike flytyper. Belegningsstein har blitt benyttet på en rekke flyplasser. Vi har deriblant lagt 45 000 kvm. belegningsstein på Ørlandet Hovedflyplass.

Parkeringsanlegg

Belegningsstein er godt egnet som dekke på parkeringsanlegg og i parkeringshus. Med belegningsstein får man et fint utemiljø som gir et positivt inntrykk ovenfor deres kunder. Med ulike farger og dekorer som ledelinjer, kan man markere parkeringsplassene med god synlighet.

Vedlikehold

I samarbeid med SealTech AS har vi utviklet en egenprodusert impregnering til belegningsstein. Denne har vi benyttet for sealing av både private gårdsplasser og offentlige anlegg siden 1999. Selvom belegnignsstein har lang teknisk levetid, vil overflaten brytes ned av daglig slitasje.

Permeable Dekker

Kapasiteten til avløpssystemer klarer ofte ikke håndtere den økende overvannsmengden i byområdene. Permeable dekker er et godt alternativ for lokal drenering av overvann. Belegningssteinen lar vannet passere gjennom overflaten og forhindrer overflateavrenning.

I tillegg til det estetiske har belegningsstein en rekke fordeler ovenfor asfalt og støpte dekker.

• Tåler høye aksellaster • Har lang teknisk levetid • Tåler høye statiske laster som eksempelvis stablede containere • Tåler høye vridningslaster som eksempelvis svingende kjøretøy • Har uforandret bæreevne ved høye temperaturer • Gir enkel tilgang til kabler, VA etc. • God drenering, spesielt ved bruk av Permeable • Gir variasjonsmuligheter med mønster og farger • Impregnering av belegningsstein

For et optimal resultat påføres SealTech Sealing. Da har du et dekke som beholder utseende år etter år. Med SealTech sealing vil belegningssteinen bli motstandsdyktig mot olje, bensin og andre kjemikalier.

En vesentlig faktor ved legging av belegningsstein på industriplasser er påføring av SealTech Sealing. Selvom aktører i markedet markedsfører belegningsstein som vedlikeholdsfritt er ikke dette helt korrekt informasjon i praksis. Belegningsstein har lang teknisk levetid, men vil med årene forvitre og finstoffene i overflaten forsvinner. Om SealTech Sealing påføres belegnignssteinen vil man få et optimalt dekke som beholder sitt utseende år etter år. Sealingen er testet av Sintef. Det anbefales å påføre sealingen samme år eller året etter belegningssteinen er lagt, men det kan også påføres i senere tid.