Eventyrtunet

Utomhusarbeid på Eventyrtunet for Veidekke Entreprenør

For Olav Thon Gruppen bygger Veidekke Entreprenør boligprosjekt på Eventyrtunet i Lørenskog. Vi utfører utomhusanlegget med granittarbeider, beplantning, asfalt, belegningsstein, murer og møblering.