Sørenga

Sørenga prosjekt D1b-7 for Veidekke. 

D1b-7 på Sørenga består av de to ytterste byggene som utgjør frontfileten mot sørvest på Sørenga. Boligene har Oslofjorden som nærmeste nabo med den offentlige badeplassen Sørenga sjøbad. 

Teglen binder sammen uteområdene. Tegl ble valgt som fasademateriale og tåler klimaet ved sjøen uten store vedlikeholdskostnader. Vi har lagt marktegl for Veidekke på prosjektet.

Les mer om prosjektet på bygg.no