Gladengveien

Gladengveien på Ensjø i bydel Gamle Oslo.

For Veidekke har vi utført komplette utomhusarbeider i Gladengveien på Ensjø. Vi har deriblant lagt granittheller, belegningsstein, beplantning og møblering.