Høvik stasjon

Vi har utført komplette utomhusarbeider på den nye Høvik Stasjon.

For Skanska og Jernbaneverket har vi utført komplette utomhusarbeider på Høvik Stasjon. Stasjonen åpner for publikum desember 2015. 

Vi har blant annet montert 750 kvm. tørrmur, beplantning, legging av trapper, gangbaneheller, infrastruktur i området med trafikkøy og kantstein.