Konfektfabrikken

Boligene på konfektfabrikken bygges på tomta hvor Freia tidligere produserte konfekt. 

Konfektfabrikken ligger i bydel Grünerløkka med lokalisering på Rodeløkka. Totalt er det prosjektert fire byggetrinn med totalt 253 leiligheter. Prosjektet vil også inneholde en barnehage hvor beboere får fortrinnsrett. "Dette området skal særpreges av at det skal bygges ut et helt nytt kvartal. Bygningene vil omkranse et flott uteområde på hele 2500 kvm. som er forbehold beboerne", beskriver Veidekke Eiendom AS på sine hjemmesider. SL-Stenlegging har utført utomhusarbeidene på Konfektfabrikken.

Vi har levert og utført:

• Granittmur                 Kantstein

• Beplantning              • Møblering

• Så gress                      • Legging av belegningsstein

• Sykkelstativ 

Som design av uteområdet har det blitt benyttet mye granittmur i radier for å få runde og fine linjer. 

Konfektfabrikken-18-REDIGERT-mindre
Konfektfabrikken-13-red
Konfektfabrikken-17-red
Konfektfabrikken-27-red
Konfektfabrikken-9-red
Konfekt-redigert
Konfektfabrikken-27-red
Konfektfabrikken-15-redigert
Konfektfabrikken-2-redigert
Konfektfabrikken-13-redigert