Lysaker stasjon

SL-Stenlegging AS har hatt utomhusarbeider på Lysaker Stasjon.

Lysaker stasjon ble åpnet i 1872 da Drammensbanen sto ferdig. I dag ligger stasjonen i et område som har 25 000 arbeidsplasser innen 800 meter fra stasjonen. I August 2008 ble stasjonen fullført som ny stasjon med fire togspor og tilgjengelighet for alle. Det var i denne forbindelse SL-Stenlegging utførte arbeider på stasjonen og infrastrukturen til stasjonen. 

Vi har utført:

• Legging av granittheller         • Montering av kantstein

• Legging av trapp                   • Montering av tørrmur

Lysaker-stasjon3
Lysaker-plattform-7
Lysaker6
Lysaker4
Lysaker5
Lysaker-2
Lysaker-3
Lysaker-4
Lysaker-5
Lysaker-6
Lysaker-7
Lysaker-8
Lysaker-9
Lysaker-10
Lysaker-granitt-dekke
Lysaker-granittrapp
Lysaker-stasjon
Lyskaer-11
Infrastruktur2
Infrastruktur1
Infrastruktur4