Løren skole

SL-Stenlegging AS har hatt levering og montering av granitt til prosjektet Løren skole. 

Vi har utført:

• Montering av granittdekke               • Montering av kantstein

• Montering av Amfi                               • Legging av trapper

• Legging av gangbaneheller               • Montering av mur

Lren-Skole2
Lren-skole1
Lren-skole3
Lrenskole-Anfi4