Jernbanetorget

Vi hadde produksjon, levering og montering av granitt på prosjektet Jernbanetorget (Storgata/Nygata). 

Vi utførte:

• Legging av granittheller                • Montering av kantstein

• Legging av ny hovedtrapp             • montering av benker'

Jernbanetorget1
Jernbanetorget2
Jernbanetorget3
Jernbanetorget4
Jernbanetorget-5