Det skal ikke så mye til for å få mosegrodd gårdsplass til å skinne igjen. SL-Stenlegging rehabiliterer naturstein og belegningsstein så det fremstår som nytt.

Gammelt blir som nytt

Selvom den en gang så staselige gårdsplassen har blitt mosegrodd og skitten betyr ikke det at du må bytte ut steinen. Med høytrykkssteaming og dyptrensende produkter kan vi rehabilitere gårdsplassen og få den til å fremstå som ny igjen. Etter mange års bruk ved f.eks. parkering kan steinen synke noe.Heldigvis trenger man ikke å fjerne all steinen for å rette opp, ved å kun ta noen kvadratmeter er det mulig å rette opp ujevne overflater