Offentlige bygg

Proffavdelingen til SL Stenlegging AS har fusjonert med Entex AS. Det nye selskapet heter SL-Entex AS og leverer komplette utomhusanlegg og infrastruktur. 

Se mer på deres hjemmeside her.

SL-Entex AS leverer komplette utomhusanlegg:

• Grunnarbeid                                               • VA

• Granitt                                                      • Støttemur

• Skifer                                                         • Belegningsstein

• Betong produkter                                  • Trapper

• Beplantning                                             • Gatestein

• Lekeapparater                                         • Sykkelstativ

• Møblering                                                 • Legge ferdiggress eller så gress