Infrastruktur


God infrastruktur er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere effektivt. Vi i SL-Stenlegging AS ufører arbeider for de større riksentreprenørene med bygging av veistrekninger. Vi utfører eksempelvis legging av kantstein, montering av støttemurer, oppføring av rundkjøringer, legging av belegningsstein og brostein. Med høy kompetanse og moderne maskinpark utfører vi tjenester av høy kvalitet til riktig tid. 

Vi leverer produkter og utfører:

• Granittarbeider 

• Belegg av fortauer 

• Gangbaner 

• Trafikkøyer/sentraløy i rundkjøringer

• Beplantning

 • Setting av kantstein

 

Se bilder fra våre prosjekter.

 

 

FullSizeRender-4
Hvik-stasjon-hst
FullSizeRender-3
FullSizeRender-2
FullSizeRender-1
trapp525
Hvik-stasjon-mur-hst
Hvik-stasjon-mur
Hvik-stasjon-infrastrutkur
Infrastruktur
Infrastruktur2
Infrastruktur1
Infrastruktur4
Jernbanetorget-1
Jernbanetorget-prosess
Jernbanetorget3
Lysaker-2
Lysaker-3
Lysaker-4
Lysaker-5
Lysaker-6
Lysaker-7
Lysaker-8
Lysaker-9
Lysaker-10
Lysaker-granitt-dekke
Lysaker-granittrapp
Lysaker-stasjon
Lyskaer-11