Borettslag

Proffavdelingne til SL Stenlegging AS har fusjonert med Entex AS. Det nye selskapet heter SL-Entex AS. Se mer på deres hjemmeside.

SL-Entex utfører og leverer alt innen:

• Grunnarbeid                                             • VA

• Granitt                                                      • Støttemur

• Skifer                                                         • Belegningsstein

• Produkter i betong                                • Trapper

• Beplantning                                             • Gatestein

• Lekeapparater                                         • Sykkelstativ 

• Møblering                                                • Legge ferdiggress eller så gress