Beplantning


SL Stenlegging AS proffavdeling har fusjonert med Entex og heter nå SL-Entex AS. De leverer komplett utomhusarbeid og infrastruktur. Se mer på deres hjemmeside.

SL-Entex utfører beplanting innen:

• Blomster                                     • Busker

• Hekk                                             • Trær

• Ferdiggress                                • Såing av gress

• Dryppvannsanlegg 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilder fra våre prosjekter